Vai tulki mūsu zemē tiek novērtēti?

Mūsdienās tulkotāja profesija ir diezgan pieprasīta un aktuāla, kā arī nepieciešama, bet vai tā ir arī pietiekami novērtēta? Šajā esejā es vēlētos pierādīt, ka šo profesiju cilvēki nav novērtējuši. Šīs jomas speciālistam savā darbā jāsastopas ar visdažādākajām problēmām un izaicinājumiem, taču ko viņš ļoti bieži par to saņem pretī? Nepiemērotu samaksu par savu darbu, veselības problēmas un sajūtas, ka cilvēki nespēj novērtēt, cik daudz laika šīs profesijas pārstāvis ieguldījis savā darbā.

Pirmkārt, tulkotājs netiek pietiekami atalgots par padarīto laiku, ko ieguldījis savā darbā. Iespējams, ka kādreiz atalgojums par šāda veida paveikto darbu nešķita tik svarīgs kā mūsdienās. Šo nenovērtēto cilvēku vidū reiz bijis arī leģendārais latviešu rakstnieks, dramaturgs, sociāldemokrātiskais žurnālists un politiķis, kā arī cilvēks, kurš būtiski ietekmējis literārās latviešu valodas attīstību – Jānis Pliekšāns jeb Rainis. Viņš ar savas sievas Elzas Pliekšānes jeb Aspazijas palīdzību ir atveidojis latviešu valodā Johana Volfganga Gētes (Johann Wolfgang von Goethe) slaveno darbu „Fausts’’, kuru Rainis pabeidza 1898. gadā. Rainis savas domas pierakstīja, un, 1908. gada dienasgrāmatā ar nosaukumu,, Kastaņolas periods’’ aprakstījis, ka viņam bija jāstrādā „maizes darbs’’, lai tiktu pie naudas. Viņam tulkošana bija tikai kā papildus darbs, kas ir aktuāli arī mūsdienās. Taču ir cilvēki, kam tulkošana ir patstāvīgs darbs. Ņemot vērā šo profesiju pārstāvju sarežģīto un atbildīgo darbu, atalgojumam būtu jābūt krietni ievērojamākam. Izlasot Dainas Gžibovskas rakstu interneta portālā www.kasjauns.lv esmu nepatīkami pārsteigta un šokēta, uzzinot, ka ir bijuši gadījumi, kad par padarīto darbu netiek samaksāts.

Šajā rakstā D. Gžibovska stāsta, ka vēlējusies piepelnīties tulkojot, taču beigās sastapās ar ļoti nepatīkamu un negaidītu iznākumu. Ieguldītais darbs, laiks un ieguldītie resursi netika novērtēti naudas izteiksmē. Aplūkojot interneta vietnē www.lttb.lv (Latvijas Tulku un tulkotāju biedrība) ievietoto rakstu,, Darba samaksa un apmierinātība ar darbu: Latvijas tulkošanas nozares dati’’, statistika vēsta, ka lielākā daļa tulkotāju saņēmuši vien nieka 3-5 latus par lapaspusi. Protams, materiālajām vērtībām nevajadzētu pārņemt garīgās vērtības, taču naudai mūsu ikdienas dzīvē ir liela nozīme, jo politiķis un pirmais Latvijas Ministru prezidents, kurš 1934. gada 15. maijā izdarīja valsts apvērsumu, Kārlis Ulmanis teicis, ka „ ar labiem nodomiem nevienu rēķinu nevar samaksāt’’.