Advokāti Latvijā – vēsture un šodiena

Mūsdienu advokāts ir plaša profila speciālists, kurš pārzina ne tikai likumus un tiesu praksi, bet arī labi orientējas biznesa vidē, ģimenes attiecību jautājumos utt. Bet kā tad Latvijā vēsturiski veidojusies advokatūra un kā tas viss savulaik aizsācies?

Advokatūras pirmsākumi

Zvērinātu advokātu padomes dibināšanas sapulce notika 1921. gadā, kas arī uzskatāms par profesionālās advokatūras sākumu. Minētajā sapulcē piedalījās 63 zvērināti advokāti. Tiesa, vairākas desmitgades mūsu valstī bija spēkā Krievijas tiesu iekārtas likums, tāpat arī no Krievijas impērijas tika pārņemts advokāta institūts, kas balstījās uz tiesībaizstāvības un pārstāvības principiem.

Pēc neatkarības proklamēšanas

Pēc Latvijas neatkarības proklamēšanas 1918. gadā Rīgas zvērinātu advokātu sapulcē tika pieņemts priekšlikums izveidot advokātu padomi. Savukārt tikai 1921. gadā reāli sākās darbs pie organizācijas izveides. Kā pirmo šīs padomes priekšsēdētāju ievēlēja G. Zemgalu. Minētās padomes augstākā lēmēja bija zvērinātu advokātu kopsapulce, kas ne tikai apstiprināja budžetu, bet arī noteica padomes locekļu skaitu un gatavoja ierosinājumus dažādiem normatīvajiem aktiem.

Pēc tam notika dažādas reformas, taču zvērinātu advokātu padomes loma tika saglabāta. Tā līdz pat 1940. gadam visus advokatūras jautājumus mūsu valstī regulēja Tiesu iekārtas likums. Taču 1940. gadā tiesību sistēma tika pilnībā izjaukta, advokātu skaits samazināts un sastāvs nomainīts.

Padomju okupācijas laikā zvērinātu advokātu institūts tika pilnībā likvidēts, advokāti arī nedrīkstēja darboties privātpraksēs, viņiem bija jāstrādā valsts nodrošinātās prakses vietās. Joma bija pakļauta padomju varas uzraudzībai, tāpēc strādāt varēja tikai politiski uzticami cilvēki.

Jaunie laiki

Pēc padomju okupācijas Advokātu kolēģija pamazām tika pārveidota par Advokātu kolēģijas prezidiju, kas atbildēja par juridisko konsultāciju un advokātu darbību, kā arī lēma par jaunu advokātu uzņemšanu, veco – izslēgšanu vai atskaitīšanu. Līdz 1959. gadam advokatūra bija Tieslietu ministrijas pārziņā, no 1960. gada – Ministru padomes pārziņā. Līdz 1960. gadam Latvijas PSR advokātu darbu regulēja LPSR Advokatūras nolikums, vēlāk – likums par advokatūru PSRS.

1990. gadā organizācija pārtapa par Latvijas Advokatūras kolēģiju. 1993. gadā tika pieņemts lēmums par Latvijas Republikas Advokatūras likuma spēkā stāšanos un piemērošanas kārtību, tādējādi tika dibināta Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija.

No 2004. gada Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija ir Eiropas Advokatūru un juristu biedrību padomē un Starptautiskajā advokatūru asociācijā.